Öljysäiliön tarkastus

Säännöllinen öljysäiliön tarkastus on olennainen osa sen kunnossapitoa. Se ehkäisee öljyvahinkoja ja varmistaa säiliön toiminnan. Tarkastamme teollisuuden, liikekiinteistöjen kuin yksityisten kotitalouksien öljysäiliötyöt Länsi-Suomen alueella.

Määräaikaistarkastuksessa varmistamme, että säiliön käyttö on turvallista. Öljysäiliön tarkastus sisältää mahdollisten syöpymisten (metallisäiliöt) ja halkeamien (muovi- ja lasikuitusäiliöt) toteamisen. Paluuputken tarkastamme paineistuksen avulla. Jos se ei ole mahdollista, asennamme yksiputkijärjestelmän. Jos sisäsäiliön tukirakenteet on hitsattu suoraan säiliön seinämiin, ne on korjattava.

Saat tarkastuksesta pöytäkirjan, josta ilmenee öljysäiliön kunto. Toimitamme pöytäkirjan toisen osan paikalliselle paloviranomaiselle.

Ota yhteyttä ja varaa aika

Sovitaan yhdessä sopiva ajankohta öljysäiliön tarkastukseen.